އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލާއި ޑިސެލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި

will-peak-oil-save-planet_44 2 ދުވަސް ކުރިން

އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލާއި ޑިސެލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. މިފަހަރު ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 1 ރުފިޔާ އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 75 ލާރި ވަނީ ހެޔޮކޮށްފައެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުގައި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން...

އިތުރު ޚަބަރުތައް

ޕާޓްނާސް @kodeflymv
ސިޔާސީ

ރޭ އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާއަށް ބަޔަކުދިން ޙަމަލާ މަހުލޫފު ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

maria and mahloof Dec 10, 2014

ރޭ އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެތެރެއަށްވަދެގަނެ ބަޔަކު ބަޔަކު ހިންގާފައިވާ ހަމަނުޖެހުން ކުށްވެރިކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނުދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު މަހުލޫފު ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފިއެވެ. މިހާރު ހިނގަމުންމިދާ...

ކޮލަމް

ސާބަހޭ ދަރިންނޭ!

Sifain 1 Dec 5, 2014

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެތައްހާސްބަޔަކު އެމީހުންގެ ޒަރޫރީބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން އުފައްދާ ހަމައެކަނި ކުންފުންޏަކީ އެމްޑްބްލިއުއެސްސީއެވެ. އެތަނުގައި އިއްޔެހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މާލެފެނަށް ޖެހިފައިވާއިރު މިކަމުގެ ދަތިކަން ތަޙައްމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ހަމައެކަކުވެސް...