ފަރުދާ ކަހާލުން – އައިސިސް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނިވާފަތްގަނޑު

BxVZQaCCQAIyibr Apr 7, 2015

ނޯޓް: މިއީ އޯޕަން ޑިމޮކްރަސީ.ނެޓް ގައި 26 އޯގަސްޓް 2014ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ލަފްޒީ ނޫން ތަރުޖަމާއެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް މި ލިޔުން...

އިތުރު ޚަބަރުތައް

ޕާޓްނާސް @kodeflymv
ސިޔާސީ

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމަށް އަދާލަތުޕާޓީން ނިންމައިފި

adhaalath Mar 8, 2015

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމަށް އަދާލަތުޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން މިރޭ މެންދަމު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވަނީ، އެޕާޓީން ސަރުކާރަށް ކުރަމުން އައި ތާޢީދު އަނބުރާ ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މިރޭ ބޭއްވި...

ކޮލަމް

ސާބަހޭ ދަރިންނޭ!

Sifain 1 Dec 5, 2014

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެތައްހާސްބަޔަކު އެމީހުންގެ ޒަރޫރީބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން އުފައްދާ ހަމައެކަނި ކުންފުންޏަކީ އެމްޑްބްލިއުއެސްސީއެވެ. އެތަނުގައި އިއްޔެހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މާލެފެނަށް ޖެހިފައިވާއިރު މިކަމުގެ ދަތިކަން ތަޙައްމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ހަމައެކަކުވެސް...