ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމަށް އަދާލަތުޕާޓީން ނިންމައިފި

adhaalath Mar 8, 2015

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމަށް އަދާލަތުޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން މިރޭ މެންދަމު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވަނީ، އެޕާޓީން ސަރުކާރަށް ކުރަމުން އައި ތާޢީދު އަނބުރާ ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މިރޭ ބޭއްވި...

އިތުރު ޚަބަރުތައް

ޕާޓްނާސް @kodeflymv
ސިޔާސީ

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމަށް އަދާލަތުޕާޓީން ނިންމައިފި

adhaalath Mar 8, 2015

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމަށް އަދާލަތުޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން މިރޭ މެންދަމު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވަނީ، އެޕާޓީން ސަރުކާރަށް ކުރަމުން އައި ތާޢީދު އަނބުރާ ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މިރޭ ބޭއްވި...

ކޮލަމް

ސާބަހޭ ދަރިންނޭ!

Sifain 1 Dec 5, 2014

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެތައްހާސްބަޔަކު އެމީހުންގެ ޒަރޫރީބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން އުފައްދާ ހަމައެކަނި ކުންފުންޏަކީ އެމްޑްބްލިއުއެސްސީއެވެ. އެތަނުގައި އިއްޔެހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މާލެފެނަށް ޖެހިފައިވާއިރު މިކަމުގެ ދަތިކަން ތަޙައްމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ހަމައެކަކުވެސް...