ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ “އަދާލަތު” ޕާޓީ

Jan 14, 2013

 މީގެ އަހަރުތަކެއްގެ ކުރިއެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާގައި ދެކެވެން ފެށުނު މަޝްހޫރު އެއް ވާހަކަ އަކަށް ވެގެން ދިއައީ މާލޭގައި “ޖާރިޔާ” އެއް ގެންގުޅޭ ވާހަކައެވެ. އޭގެ...

އިތުރު ޚަބަރުތައް
އިސްތިހާރު advertisement
ޕާޓްނާސް @kodeflymv