13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ރަންފަށް ފޭރިގަނެއްޖެ!!

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި އޮތް ރަން ފަށެއް ފޭރުނު ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށް އެ ދެ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުންވަނީ ފޭރުނުކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުންގެ ވީޑިއޯވެސް އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ދެ މީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ 3322111 ނުވަތަ 9631696 ނަމްބަރަށް ގުޅައި އެކަމުމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުންވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު