ސްޓާބަކް އިން ޓެކްސް ނުދައްކާތާ ތިން އަހަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ސްޓާބަކްސް ކޮފީ އުފައްދާކުންފުނިން ޓެކްސް ނުދައްކާތާ ތިން އަހަރު ދުވަސް ވެއްޖެކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

ހަތަރުމަސް ދުވަސްވަންދެން ރޮއިޓާސް އިން ކުރި ތަހުގީގަކަށްފަހު އެ ނޫހުން ބުނެފައިވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ސްޓާބަކްސް އިން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވަނީ 14 މިލިއަން ޑޮލަރުކަމަށެވެ. އަދި 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްޓާބަކްސް އިން ޓެކްސް ނުދައްކައި އޮތް އިރު އެ ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 4.8 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާކަމަށްވެސް ރޮއިޓާސްއިން ބުނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ސްޓާބަކްއިން ވަނީ އެ ކިންފުނީގެ އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ. އެ ނޫސްބަޔާނުގައި އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ވާވަރަށް ޓެކްސް ދައްކަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު