ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލް މެޗު މިއަދު ހަވީރު

މިރޭ ރޭ ކުޅެފިނަމަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ނުދެއްކޭނެކަމަށްބުނެ މިއަދު ހަވީރަށް މެޗު އަވަސްކޮށްފި އެވެ.
މިއަދު ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވިކްޓަރީ އާއި ނިއު އެވެ. ވިކްޓަރީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ފަހު ސެމީ ފައިނަލް ގައި މާޒިޔާ އަތުން 3-2 ލަނޑުން މޮޅުވެގެނެވެ. ނިއު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވިކްޓަރީ 2-1 އިން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު