ވާވޭގެ އާމްދަނީ 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

 ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުންޏަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެކުންފުނީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 421  ބިލިއަން ޔުއާން ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 59.3 ބިލިއަން ޔުއާން ލިބިފައިވެއެވެ، މިއީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %25 ކުރިއެރުމެއްކެވެ.

ވާވޭ ކުންފުނި އުފެދުނީ 1987 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ޗައިނާގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު