ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އަމިއްލަ ދަތުރު ފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ބޭރަށް ވަޑައިގަތީ ކޮން ބޭނުމަކު ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފައި މިވަނީ މިމަހު 21 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަތުރު ފުޅެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުއްވުމަށް އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަން އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްޓުވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު