އަންނިގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ހޮވާނެ މީހަކާ މެދު އެޕާޓީގެ ތެރޭގައި ހޫނު ޒުވާބުތަކެއް ކުރަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑޕީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ރަނިންގް މޭޓަކަށް ހޮވާނެ ފަރާތަކާ މެދު އެޕާޓީގެ ތެރޭގައި ހޫނު ޒުވާބުތަކެއް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

މިރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަބަރުތައް ފޭސްބުކްގައި ގެނެސްދޭ ކުލަ ޔެލޯއިން އަންނިގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ހަމަޖެއްސި ކަމަށް ފެތުރި ހަބަރާއި ގުޅިގެން އެޕާޓީ ތެރޭގަޔާއި އެޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ޒުވާބުތަކެއް ކުރަމުން ދާއިރު އެއްބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ ޑރ. މަޖީދަކީ އެމަޤާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތް ކަމަށެވެ.

ކުލަ ޔެލޯގެ ހަބަރު ދޮގުކޮށް އެމްޑީޕީން ކުރި ޓްވީޓް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. އިނާދު، ހުސައިން

    ރޫމާރޒް ސްޕްރެޑް ފާސްޓް!