ކެލާ އަތޮޅު ކައުންސިލަރާއި ރަށު ކައުންސިލަރު ޕީޕީއެމްއަށް ގުޅިވަޑައިގެންފި

ހއ. ކެލާ ރަށު ކައުންސިލަރާއި އެއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިރޭ ހއ.ކެލާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީއަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ހއ.ކެލާ ރަށު ކައުންސިލަރަކީ އާދަމް އައްސަދުއެވެ. އެއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރަކީ މުހައްމަދު ފަޔާޒު އެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމް އިން ތައްޔާރު ވަމުން ދާއިރު އެޕާޓީއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ ވަންނަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު