ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް، ގައުމީ ތަށި ނިއު އަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ވިކްޓަރީ އަތުން، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 2- 1 އިން މޮޅުވެ، މުބާރާތުގެ ތަށި ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ނިއުރޭޑިއަންޓު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އުފުލާލައިފި އެވެ.

މިއީ މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަންގައި ނިއު ކާމިޔާބު ކުރި ދެ ވަނަ މުބާރާތެވެ. އެގޮތުން ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ދިރާގް ދިވެހި ލީގް ވެސް ނިއު ކާމިޔާބު ކުރީ ފަހަތުން އަރާ 3-1 ލަނޑުން ވިކްޓަރީ ބަލިކުރުމަށްފަހު އެވެ. ދިވެހި ލީގު އެޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ފަސް އަހަރުގެ މެދު ކެނޑުމަކަށް ފަހުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު