"ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްލާސްޓިކު ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނީ ކޮންއިރަކުންް؟"

"ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްލާސްޓިކު ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނީ ކޮންއިރަކުންް؟" ތޯ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މީކާއިލް މިގޮތަށް ސުވާލު ކުަރައްވާފައިވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފައިވާކަމަށް އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ގިނަ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އެއްލަލާ ޕްލާސްޓިކު ބޭނުން ކުރުންް ހުއްޓާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުންނެވެ. އެގޮތުން ޖަމިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ސިޔާސީޕާޓީއަކަށް ފެން ބޯނެ ޖަގެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ސުޕްރީމްކޯޓާ ދެމެމު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުންް ހުއްޓާލުމަށާއި، އެ މަޖިލިހުގެ ދައުރަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރުތަކެއް ފާސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅަން ފާސް ކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަތައް ފެށުނީ ޖޭއެސްސީން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއްގައި ސަސްޕެންޑު ކުރުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު