އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީ ވަލުގެ ބޮޑުބައެއް އަނދައިފި

އައްޑޫސިޓީ ކުރީގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީ ވަލުގެ 200 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގަައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފިއެވެ.

ސިފައިން ބުނީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީގައި އޮތް ވަލުގައި އަލިފާން ހިފިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިއަދު 12:42 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވީ އައްޑޫ ހިތަދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިންނެވެ.

"ބޮޑަށް ރޯވެފައި ހުރީ ކަށިކެޔޮ އަދި ބުރު ގަސްތަކުގައި" އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލްް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު އަލިފާންގަނޑުގެ 90 ޕަސަންޓު ނުވަތަ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ކޮންްޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު