ގއ. އޮޑަގައްލާ ގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އީއައިއޭ ނެރެފި

ގއ. އޮޑަގައްލާ ގައި ރިސޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އީއައޭ ރިޕޯޓު އީޕީއޭއިން ނެރެފިއެވެ.

އީޕީއޭއިން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެ ރަށަކީ ގިނައަދަކަށް ދޫނި ބިސްއަޅާރަށަކަށްވެފައި ރިސޯޓު ހެދުމުގެ ސަބަބުން ދޫނީގެ މާހައުލު ގެއްލިދާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ރަށަކީ ދޭތެރެއަކުން ވެލާ ބިސް އަޅާ ރަށެއް ކަމާ މުއްސަނދި ފަރެއްވެސް އެކުލެވިގެންވާ ރަށެއް ކަމަށް އީއައިއޭ ރިޕޯޓު ބުނެއެވެ.

އޮޑެގައްލާ އޮންނަ ސަރަހައްދަކީ ހުވަދޫ، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު މަސްވެރިން އެން ނަގާ ސަރަހައްދެއް ކަމުން އެ ސަރަހައްދު އެހެން މަޝްރޫއަކަށް ދޫކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ އަސަރު ވެސް ތިން އަތޮޅުގެ މަސްވެރިކަމަށް ކުރާނެކަމަށް ރިޕޯޓު ގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އީއައިއޭ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މުހައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު( ޖަނާ) އެވެ.

އޮޑެގައްލާ ގައި ރިސޯޓު ހަދަން ޓޫރިޒަމުން ލިސްޓް ކުރީ މިދިޔަ އަތުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. 0.77 ހެކްޓަރުގެ ގއ. އޮޑެގައްލާގެ އަންދާޒާކުރެވޭ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަކީ 96،250 ޑޮލަރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު