މާފުށީ ޖަލުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ޖަލުން ބޭރަށް!

މާފުށީ ޖަލުގެ ހާލަތު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި އޮތް ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ރޭ ބުނީ ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ.

މިގޮތުން ގައިދީންނަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް މާފުށިން ވަނީ ހަމަލާދީފައެވެ. ހަމަލާގައި އޭނާގެ މޫނުމަތި ވަނީ ފަޅައިލާފައެވެ. އަދި ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް އިންޒާރު ދީ ހަދަމުން އަޑަކުން އަންނަ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްރިޒަންސްގެ އެމާޖަންސީ ސަޕޯޓު ޔުނިޓުގެ ކޮމާންޑަރެއް އިއްޔެ ސަސްޕެންޑުކުރި އިރު އެ ޔުނިޓުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އަންނަނީ އިހުތިޖާޖުކުރަމުންނެވެ.

އެމީހުން އަންނަނީ ގޮޅިތަކަށް ވަދެ ގައިދީން ގޮޅިން ނެރެެ މާލެ ގެނައުމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންނެނެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ގައިދީންނަށް ވަނީ ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައެވެ.

މިމަހު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގައިދީއެއް ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ އޭނާއަށް ފަރުވާދޭން މާލެ ގެންނަންޖެނިފައެވެ.

ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު