އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ވެސް ޑީޑީ ނެގި: ފުލުހުން

އެއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލޯންޑަކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ އަތުން އަބްދުﷲ ދީދީ އެކި ފަހަރުމަތިން ފައިސާ ނެންގެވިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން އަށް ފޮނުވި ސީޓީއެއްގައެވެ.

އެއްވެސް ހުއްދަ ސަބަބެއް ނެތި އެކިފަހަރުމަތިން ފައިސާ ހަވާލުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނަތްތެރި ވުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި "ސަސްޕެކްޓް 1" ތަހުޤީޤަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވޭ

މީގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ ދީދީ ކުރައްވާފައިވާ މެސެޖު ތަކެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ވަނީ ޖޭއެސްސީ އަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

އޭގެތެރޭގައި އެއް މެސެޖުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލޯންޑަކުރުގައި އުޅުނު މީހެއްގެ އަތުން "ޑޮލަރު ކޮޅެއް" ހޯދުމަށް އަބްދުﷲ ދީދީ މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ދީފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު