އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 123 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 123.36 މިލިއަން ރުފިޔާ (8 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ ހިލޭ އެހީ ދީފިއެވެ.

މި އެހީއަކީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ހިންގުމާއި، އެންމެން ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ވެދޭ އެހީއެއްކަމަށް އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެަށް ކަނަޑައުޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ސަފީރު އެލައިނާ ބީ ޓެޕްލިޓްޒް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު