ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 69 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 69.39 މިލިއަން ރުފިޔާ (4.5 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން މިކަން އިއުލާނު ކުރީ ރާއްޖޭގައި ދެ ދުވަހަށް ކުރިއަށްދިޔަ މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް ގައެވެ.

އެހީ ދިނުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ކެއިކޯ ޔަނައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވީ އިއްުޔެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ އިތުރުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ވެސް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިސާގެ އެހީތަކާއި ލޯނުތައް ދީފައެވެ.

ޓެރަރިޒަމްް ހުއްޓުވައި ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން އީޔޫން ވެސް ވަނީ 38.55 މިލިއަން ރުފިޔާ ( 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ ހިލޭ އެހީ ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ ތެޔޮ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަން 5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އީޔޫން ވަނީ ދޭން ނިންމާފައެވެ.

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓަމްންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ) އިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 663 މިލިއަން ރުފިޔާ (45 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ ލޯނެއް ދޭންވެސް ނިންމާފައެވެ.

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް 154.2 މިލިއަން ރުފިޔާ (10 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ މަޝްރޫއަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވެސް އިއްޔެ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު