ސުޕްރީމް ކޯޓު ފުރާޅުން ޓިނު ނެގިކަން އަދުރޭއަށް ހަނދާންކޮށްދީފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން، ޖޭއެސްސީ އިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑު ކުރުމުން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއެކު އެ ފަނޑިޔާރު ސުޕްރީމްް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވުމުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޓިނު ނެގިކަން އަބްދުއް ރަހީމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝޫއޫރު ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިގޮތުން އަދުރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓަށް ރިޕްލައިކުރަމުން އިއްބެ ހިއްނަވަރު ނަމުގައި ހިންގާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓަކުން ބުނެފައިވަނީ، "ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން އުޕްރީމް ކޯޓުން ޓިނުނަގައި ދެ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރު ކުރީމާ އަމުރު ސައްހަވާނެ،" ކަމަށެވެ.

އެހެން މީހަކު ބުނެފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ފަނޑިޔާރުން ބޭރުކުރަން ވާނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ވެސް އަމަލުކުރި ގޮތަށް ފުރާޅު ނައްޓާލައިގެން ކަމަށެވެ.

"ތިހުރިހާ ކަމެއް އޮއްވާ ނޫންތަ ފުރާޅުން ޓިނުނަގައިގެން ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަގަށްނެގީ؟" މުހައްމަދު ޝާހު ކިޔާ މީހަކު އަދުރޭ އާއި ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން ޓިިނު ނަގައިގެން އޭރު އުއްދަމަ ފަނޑިޔާރު އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުން ހައްޔަރު ކުރީ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުންް އަމުރުކުރުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު