މާލެ, ވިލިގިލި، ގުޅި ފަޅާއި ތިލަފުށި ގުޅާލަން 7.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މާލެ, ވިލިގިލި، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލަން 7 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންދާކޮށްފިއެވެ.

އެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ބްރިޖް މަޝްރޫގެ ޕްރޮޕޯސަލް މާދަމާ ފަށާ ފޯރަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 488 މިލިއަން ޑޮލަރު (7.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މި  ފޯރަމުގައި އެކި ގައުމުތަކުން  35  ގައުމަކުންް 130 މަންދޫބުން ބައިވެރިވާއިރު، މި ފޯރަމް މާދަމާ ހުޅުވައި ދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހެެވެ.

"މި ފޯރަމް ވާނީ ވަރަށް ވެސް އުންމީދީ ފޯރަމަކަށް،" މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފޮރިން މިިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަތް ނިންމާލިއިރު މާލެއާއި ވިލިގިލި ގުޅާލުމަށް ވަނީ ރާވާފައެެވެ. އަދި މާލެއާއި ގުޅީފަޅާ ދެމެދު ބްރިޖެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއަކީ ކުރިންވެސް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރޭވި ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި ބްރިޖް އަޅާފައިވަނީ މަލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ދެމެދުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ގެރިބެ

    ތިކަންވެސް ވިޔަސްވާނީ ޔާމީނަށް. މިސަރުކާރގަ ނެތް ތި ގާބިލްކަމެއް