މީހަކު ދިން މައުލޫމާތުން ބަނގުރާ ގެންގުޅޭ މީހަކު ހޯދައިފި

ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 10 ފުޅި ބަނގުރަލާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ރޭ 11:00 ހާއިރު ހައްޔަަރު ކޮށްފައިވަނީ 49 އަހަރުގެ ބަނގުލަދޭޝް ފިރިހެނެކެވެ.

މި މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ އާންމު ފަރާތަކުން ދިން މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

"މިއޮޕަރޭޝަންގައި މިމީހާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރިއިރު އޭނާގެ އަތުގައިއޮތް ކޮތަޅެއްގެ ތެރެއިން، ބަނގުރާކަމަށް ބެލެވޭ ދިޔާއެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި 10 ފުޅި ފެނިފައިވޭ،" ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުންނަށް ބަނގުރާ ފެނުނީ އެމީހާ އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅެއް ބަލާ ފާސްކުރުމުންނެނެެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު