ކުރީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ދެ ބިލެއް އާ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް އޮތް ބިލާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ފޮނުވި ބިލު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައި އަލުން 19 ވަނަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުން އެ ބިލުތައް މިއަދު މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

އެ ދެ ބިލު ބޭރުކޮށްލާފައިވަނީ 67 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ދެ ބިލު ކުރީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އިރުވެސް އެމްޑީޕީން ދިޔަައީ އެ ބިލުތަކަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންްނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެމްޑީޕީގެ ސާފު އަގުލަބިއްޔަތެއް މަޖިލީހުގައި ނެތެވެ. ދެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރުމަށް ރައީސަށް ފޮނުވުމުން ދެ ބިލު އަލުން އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލެއްވީ އައު މަޖިލީސް ހުވާކުރުމުންނެވެ. މިހާރު ހިގަމުން އަންނަ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލު ކުރާ 65 މެމްބަރުން އެބަތިއްބެވެ.

މަޖިލީހުން އޭރު ފާސް ކުރީ ކުރިން ނައިބު ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް 35،000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެއް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީއާއެކު މަގާމު ނިމުމަކަށް ގެނެވުނު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް، ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް ލިބިދޭ ގޮތަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޭރެ އިސްލާހު ގެނައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު