ހުރިހައި ޙުކުމަކުން ސަލާމަތްވެ އަދީބު މިނިވަންވެއްޖެ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު : ފޮޓޯ – ސަން

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލުޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ދިޔަ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުރިހާ ޖަލުޙުކުމެއް ބާޠިލްކުރުމާއެކު އަދީބު މިނިވަންވެއްޖެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އަދީބު އަދި ހުންނެވީ ގޭބަންދުގައެވެ. އެއީ އޭނާ ގޭބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައި އޮތްއިރު އަދި އެއަމުރު ބާޠިލްކޮށްފައިނުވާތީއެވެ.

މާބިންހުރާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި   އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 8 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމް ހައިކޯޓުންވަނީ މިއަދު ބާޠިލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

މިގޮތަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ނިންމުމުންނެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 33 އަހަރުގެ ޖަލުޙުކުމްތަކުގައި ޖުމްލަ ތިން ހުކުމެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ  މިއަދު ބާޠިލްކޮށް އަލުން ބަލަން ހުކުމްކުރި 8 އަހަރުގެ ހުކުމާއި، ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި އިއްވި 10 އަހަރުގެ ހުކުމާއި  ފިނިފެންމާ ލޯންޗްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލައިގައި އިއްވާފައިވާ 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެވެ. މިހުރިހާ ޙުކުމެއް މިހާރު މަތީ ކޯޓުަކުން ވަނޯ ބާޠިލްކޮށްފައެވެ   .

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު