ސިފައިންނަށް ދިވެހިބަސް ދަސްކޮށްދީފި

ސިފައިންނަށް ދިވެހިބަސް ދަސްކޮށްދީފި އެވެ.

މޯލްޑިވިސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެޕް) އިން ބުނެފައިވަނީ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މެރިންކޯރ އިން 03 ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ދިވެހި ބަސް މާއްދާގެ ގޮތުގައި ކިޔެވުމަށް ފަހު ސިފައިންނަށް މަސައްކަތުގައި، ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މިފަދަ މާހައުލެއްގައި ދިވެހި ބަސް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމާއި، ސިޓީ، ނޯޓް ލިޔުމާއި ރިޕޯޓް ލިޔުމުގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާއިދު ބައިވެރިންނަށް ވަނީ އުނގަންނައި ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮގުރާމެ ކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ރީތިބަހުން މުހާތަބުކުރޭ!!

  2. އައުގުރާނަ ކިުޔަން ތޯ ދަސްކޮށް ދިނީ ރައްޔިތުންނާ ދިމަލަށް