ޔާމީނަށް އެއްޗިހި ކިޔުމުން ޤައުމީ ހަރަކާތުން ޕީޕީއެމް ވަކިވެއްޖެ

ޤައުމީ ހަރަކާތުން ޕީޕީއެމް ވަކިވެއްޖެއެވެ.

ދާދި ދެންމެއަކު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ އެހަރަކާތުން ވަކިވާން ޕީޕީއެމް އިން ނިންމީ ރޭ ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށެވެ.

ޤައުމީ ހަރަކާތުން ވަކިވާން ޕީޕީއެމް އިން ނިންމީ އެހަރަކާތުން 23 ޑިސެމްބަރަށް އެއްއަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދިމާލަށް އެއްޗިހި ކިޔުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު