ގ.މިޒަމާނުގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއިން މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ލޮނުޒިޔާރަތް މަގުގައި ހުންނަ ގ.މިޒަމާނުގޭގެ ކޮޓަރިއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

މިޒަމާންގޭގެ ކުއްޔަށްދީފައި ހުންނަ ކޮޓަރިޔަކުން މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނުނު މީހަކީ ސްރީލަންކާގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

މިރޭ އިރުއޮއްސި 6:37 އެހާކަށްހާއިރު ފުލުހުން އެގެޔަށް ދިޔައީ ދެދުވަސް ވަންދެން އެކޮޓަރިން ކުނި ވަހެއްދުވާތީ އެގޭގެ ބަޔަކު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ފުލުހުން އެސަރަހައްދަށް ދިޔައިރުވެސް މުޅި އެހިސާބުންވެސް ކުނިވަސްދުވާ ކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު