ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓުގަ އިންޑިއާއި ޕާކިސްތާބު ޒުވާބު ހޫނުވެ މަޖްލިސް މެދުކަންޑާލައިފި!

ޕާކިސްތާނުން ވާހަކަ ދައްކަވަނިކޮށް ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓުގަ އިންޑިއާއިން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަގައި ނަގައިފި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާއިން ބުނީ އިންޑިއާގެ ދާހިލީ ވާހަކައެއް ޕާކިސްތާނުން ދައްކަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އިންޑިއާއަށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެގުމުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން ޕާކިސްތާނުން ވަނީ އެކަމާ މައްސަލަޖައްސައި ބޮޑު ޒުވާބެއް ފާށައިފިއެވެ.

އިންޑިއާއި ޕާކިސްތާނުން ޒުވާބު ކުރީ ކަޝްމީރު މައްސަލައިގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އޭ ބެފުޅުން ހަމަޖެއްސުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިލެއްވިއެވެ.

"އޯޑާ" އެ ވިދާޅުވެ. އަބްދުﷲ ޖާބިރު މަޖިލީހުން ނެރުނު ދުވަހު ގޮތަށް ވަރަށް ބާރަށް ރައީޝް ނަޝީދު އެއްފަހު ހަޅޭވެސް ލަވައިގަތެވެ.

އެންމެފަހުން އިންޑިއާއި ޕާކިސްތާނުގެ ޒުވާބު ހުއްޓާލުމުން ރައީސް ނަޝީދު އިއުލާނު ކުރެއްވީ ލަންޗު ބްރޭކަށް ދިއުމަށެވެ.

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު