ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 4 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިފި

އިންޑިއާ މީހަކު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު  4.19 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިފިއެވެ.

ކަސްޓަމުން ބުނީ ވައިގެ މަގުން މިއަދު މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނީ 48 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ އެތެރެކުރަން އުޅުނީ ހަޝިޝް އޮއިލް އެވެ. އެތަކެތީގެ އަގު 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު