ގެއްލުނު ދެ ފަތުރުވެރިން ފެނިއްޖެ

ގެއްލުނު ދެ ފަތުރުވެރިން ފެނިއްޖެއެވެ.

ފަތުރުވެރިން ގެއްލުނީ އއ. މޫފުށިން މިއަދު ހެނދުނުއެވެ.

އެމީހުން ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފެށިއެވެ.

މި ހާދިސާ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 11:19 ހާއިރުއެވެ.

ނަމަވެސް ސިފައިން ފަހުން ބުނީ އެމީހުން އަނބުރާ ރިސޯޓަށް ގޮސްފަ ވާކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު