އަދީބު މިނިވަންވެއްޖެ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިނިވަންވެއްޖެއެވެ.

އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ހުންނެވޯޯ ކޯޓު ހުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ ސަބަބުން 15 ދުވަގެ ގޭބަންދުގައެވެ.

ހުކުމް އަދީބު ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ މޭ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ވަޑައިގަތް އިރު އެ ހުކުމުގެ ބާކީ އޮތީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ.

އަދި މިހާރު އަދީބު ހުރީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި ނޫންކަމަށް އެ ސާވިސް އިން ވަނީ މިއަދު ބުނެފައެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވާފާއިވާ ބައެއް ހުކުމްތައް ސުޕްރީމްކޯޓުން ވަނީ ބާތިލް ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު