ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް ފްލައިޓެއްގަ މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި

ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް ފްލައިޓެއްގަ މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ، ޑރ. ހިޝާމް އަލީ ޒަކީ ވަނީ ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓެއްގައި ޕެނިކް އެޓޭކެއް ޖެހުނު މީހަކަށް ފަރުވާދީ އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފައެވެ.

އެ ފްލައިޓް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއިން ބަންގުލަދޭޝްގެ ޑާކާއަށެވެ.

މި ހިއްވަރުގަދަ އަމަލަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ލަންކާ އެއާލައިންސް އިން ވަނީ ޑރ. ހިޝާމް އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ސިޓީ އެއްވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ހިރިޔާ

    ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްފި ކަމަށް ބުނުން އެއީ ގޯހެއް. އެހީތެރިވެދެވޭނީ.ފުރާނަ އަކީ އިންސާނަކަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ ކަމެއް ނޫން

    32
    1