މާފުށީ ޖަލުން ގައިދީއަކު ފިލައިފި

މާފުށީ ޖަލުން ގައިދީއަކު ފިލައިފިއެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން ބުނީ އޭނާ ފިލީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ވަނީ އޭނާ އަލުން ހޯދާ މިއަދު ހެނދުނު 6:55 ހާއިރު އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ފުލުހުން ނާ މާފުށީ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު