ދެ މަފިރިން ގަތް ކުޑަ ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ދެމަފިރިއަކު މީހަކު އަތުން ގަތް ކުޑަ ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ހަބަރު ތައް ފެތުރޭގޮތުން މިކުއްޖާ ގަތީ ދަރިން ނުލިބޭ ދެމަފިރިންނެވެެ.

މި ދެމަފިރިން ދިރިއުޅޭ ރަށަށް ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އިއްޔެ ގޮސް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިކުއްޖާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެެ.

ބައެއް ހަބަރު ތައް ބުނާގޮތުން މި ކުއްޖާ ގަތީ 30,000 ރުފިޔާއަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު