ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރައްވަފި

ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު މިއަދު އައްޔަނު ކުރައްވަފިއެވެ.

މި މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ، ހުޅުމާލެ 38-1-04 އަބްދުﷲ ޝަރީފް އަދި މ. ތިންތަރި މުހައްމަދު މާނިއު އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ޥަލިިދު އަލީ

    ޥަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން