ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ އެކު އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފި

ފޮޓޯ ވެދާ ޗެނަލް: —

ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ އެކު އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

މީގެ ގަޑިއިރެއްކުރިން އިންޑޮނޭޝިއާގެ އިރު އިތުރަށް ވަނީ 6.9 މެގްނެޓިއުޑް ގެ ބިންހެލުމެއް އައިސްފައެވެ.

ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ކަނޑު އަޑީގެ 24 ކިލޯ މީޓަރު އަޑިއަށެވެ.

މިބިންހެލުމަކީ ކެލިފޯނިއާއަށް އައިސްފައިވާ ބިންހެލުންތަކާ ގުޅުން ހުރި ބިން ހެލުމެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މީޓްރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު