އަދީބު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އަހުމަދު އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަތީ 7 ދުވަހުގެ ހުއްދައަކާއެކު، 1 އެހަަރު ދުވަހުގެ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ހިއްޕަވައިގެންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އަދީބު އިތުރު ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާނީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ވަނީ އިތުރު 10 ދުވަސް ދީފައެވެ.

މިއަދަކީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ދުވަހެވެ.

މީގެ 6 މަސް ދުވަސް ފަހުން އަލުން ރިވިއުކުރުމަށް ޑޮކްޓަށް ދައްކަން އަދީބު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު