ޝައިމް ފޮރުވި ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮއްފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ގައި ހުއްޓާ ގެއްލުން ޝައިމް އަބްދުﷲ, 14 ފޮރުވި ދެ މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދ ހަމީދް ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

ޝައިމް ފެނުނީ އޭނާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އިން ފިލާގެން ދިޔަތާ ދެ ހަފްތާ އަށްވުރެ ވެސް ގިނަ ދުވަސް ވީ ފަހުންނެވެ.

ޝައިމް ހޯދުމަށް ފުލުހުން 3 ގެއެއް ވެސް ޗެކް ކުރި އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު