އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް އާޒިމް

އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕު, ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް އަލީ އާޒިމް އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ.

އެމްޑީ ގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން މިއަދު ލީ ވޯޓްގައި ވަނީ އާޒިމް އެ މަގާމަށް ހޮވަން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދީފައެވެ.

ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ވެސް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާޒިމް އެކަންޏެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު