ހޮންގް ކޮންގް މަޖްލިސް އިދާރާއަށް ވަދެ ތިބި މީހުން ނެރެފި

ހޮންގް ކޮންގް ގަ މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން މަޖްލިސް އިދާރާއިން ނެރެފިއެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދިޔަ ދެ ލައްކަ ވަރަކަށް މީހުންނާ ކުރިމަތިލާން 5000 ވަރަކަށް ޗައިނާ ފުލުހުން ނެރުނެވެ.

މުޒާހިރީގެގަޔަށް ޗައިނާ ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހިއެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނެރެން ކަރުނަ ގޭސް ވެސް ޖެހިއެވެ.

އިއްޔެ ފެށި މުޒާހަރާ އަކީ ޗައިނާ ގެ ބާރުގެ ދަށަށް ހޮންކޮންގު ދިޔަތާ 22 އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު