ރާއްޖެއާ ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު މުހިންމު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ސިންގަޕޫރަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ސިންގަޕޫރާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު މުހިންމު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ދެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ސިންގަޕޫރުގެ ރައީސްގެ އޮފީހުގައެވެ.

މިއަދު ސޮއިކުރެއްވި މި ދެ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން އެއް އެއްބަސްވުމަކީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ. ދެ ވަނަ އެއްބަސްވުމަކީ ދެޤައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މެދުގައި އިތުރަށް ގުޅުންބަދަހި ކުރެވޭނެ ފްރޭމްވޯކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު