ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޑެއް ހިނގައިފި

ލ. ފުނަދޫ ގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޑެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓު ހިނގި ވަގުތު ކާރު ގައި އިނީ ދުއްވަން އިން މީހާ އެކަންޏެވެ.

ރޭ ފަތިހު ފުރޮޅާލި ކާރަކީ އެ ރަށަށް އިއްޔެ ގެނެސް ބޭލި ކާރެކެވެ. އެކްސިޑެންޑު ހިނގީ ފުރަތަމަ ދަތުރު ގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު