މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ވަދެގެން މާލެ ގެންނަނީ

މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ވަދެގެން މާލެ ގެނައުމުގައި ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި ވެ.

ބުޅި ހެރުމީ 57 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ލޮލަށެވެ.

ލޮލަށް ބުޅިއެއް ވަދެފައި ވަނީ "ދިރާސާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް ގައި ހުރި މީހެއްކަމަށް ސިފައިން ބުނެއެވެ. މިއީ ފ. ފީއަލީ ދޯންޏެކެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އދ. މަނަދޫ ގެ ހުޅަނގުން 111 ނޯޓިކަލް މޭލު ދުރުން ކަމަށް ސިފައިން ބުނެ އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ..

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު