ދިވެހިންނަށް ރަޝިޔާއިން ތިން މަސް ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ

ރައީޝާއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ރަޝިޔާއަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަޝީޔާއަށް ކުރެއްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސާގޭ ލާވްރޯރް އާއިއެކު އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު