ރޭ ޖަލުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރިން: ކަރެކްޝަންސް

ގައިދީން ގޮޅިތަކަށް ވަންނަން ވާ ވަގުތައް އަނބުރާ ނުވަނުމުގެ ސަބަބުން ރޭ ޖަލުތަކުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

"ގާނޫގެ ތެރެއިން ގައިދީން ގޮޅިތަކަށް އާ ބުރާ ވެއްދުމަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރިން," ކަރެކްޝަންސް އިން މިއަދު ބުންޏެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭ ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 3 ގައިދީންގެ ހާލު ސީރިއަސްވިކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރުނެވެ.

މިމަހު 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާފުށީ ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އަންނަނީ ހިނގަމުން ނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު