ފަންނުގެ ދަރިން ހުޅަނގު އެކްސްޕީރިއެންސް ފަށައިފި

ފަންނުގެ ދަރިން ހުޅަނގު 2019 އެކްސްޕީރިއެންސް ނަމުގައި ފަންގެ ދަރިންގެ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފިއެވެ.

މި ފެސްތިވަލް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު ހުޅުމާލޭ ރުއްގަނޑު ސަރަހައްދުގައެވެ2:00 ގައެވެ. ނިންމާލާނީ މިރޭ ދަންވަރުއެވެ.

މި ފެސްޓިވަލުގައި 220 އަށްވުރެ ގިނަ ފަންނާނުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު