ފުވައްމުލަކު ހޯދަނޑު ޗަސްބިމުގާ އަލިފާން ހިފައިފި

ފުވައްމުލަކު ހޯދަނޑު ޗަސްބިމުގައި ހުރި ގަސްތަކުގައި އަލިފާން ހިފައިފިއެވެ.

ސިފަިއން ބުނީ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 18:05 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކު ފަޔާ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން އަންނީ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އަލިފާން ގަނޑު ވަނީ ގަޑީރެއްހާ އިރު ތެރޭގައި ކޮންޑްރޯލް ކުރެވިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު