ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރެއަށް ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗެއް ދިޔަ ވެގެން އަޑިއަށްގޮސްފިއެވެ.

އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ 27 ފޫޓުގެ ލޯންޗަށް ކިޔަނީ ކެޔޮޅުބެ އެވެ.

ލޯންޗު އަޑިއަށް ދިއުމުން ސިފައިންގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު މިހާރު ވަނީ ލޯންޗު އަލުން ފެންމަތިކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާ ގެ ރިޕޯޓު ސިފައިންނަށް ލިބިފާވަނީ 10:37 ހާއިރު އެވެ. ލޯންޗު ފެންމަތިކުރެވުނީ ހަވީރު 17:50 ހާއިރު އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު