ހާލު ދެރަވި ބިދޭސީ އަކަށް ސިފައިން އެހީވެއްޖެ

ކ. ތިލަފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ހާލު ދެރަވި ބިދޭސީ އަކަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ސުފައިންބުނީ އެމީހާ މާލެ ގެނެސްފައި ވަނީ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ހާލު ދެރަވެގެން 9:49 ހާއިރު ރިޕޯޓު ކުރުމުން ނެވެ.

އެމީހާ މާލެ ގެނެވުނީ 11:00 ހާއިރުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު