ބިދޭސީން ކްރިކެޓު ބަލަން ޓީވީއެއް ހަރުކޮށްފި

ބިދޭސީން ކްރިކެޓު ބަލަން މާފަންނު ސޯސަލް ސެންޓަރުގައި ޓީވީއެއް ހަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަހުލުފް މިރޭ ވިދާޅުވީ ބޮޑު ސްކްރީނެއް ހަރުކުރުމަށް ވެސް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕް ފަށާފައިވާ ދުވަސްްވަރެވެ. ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕް އޮތީ އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ވޭލްސްގައެވެ. ވޯޑްކަޕު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޭ 30 އިން ޖުލައި 14 އަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު