ޒުވާނަކު ގެސްޓު ހައުސްއެއްގައި މަރުވެއްޖެ

ޒުވާނަކު މާލޭ އޯކިޑު މަގުގައި ހުންނަ ގެސްޓު ހައުސްއެއްގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އުމުރުން 22 އަހަރު ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

"އެއްވެސް ހަރަކާތެެއް ނެތި އަނގައިން ފޮނުއަރާފަތީ" އެމީހާގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:18 ހާއިރުއެވެ.

އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފުލުހުން ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު