އުދައަރާތީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަންް އަންގައިފި

މިއަދު ވެސް ވެރިރަށް މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުދަ އަރަންފަށައިފިއެވެ.

މާލެއަށް އުދައަރާފައިވަނީ އިންޑަސް ޓްރިއަލް ވިލެޖު ސަރަހައްދާއި ކާނިވާ ސަރަހައްދަށެވެ.

އެސަހައްދުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް ޑީޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓު އޮތޯރިޓީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އިއްޔެއާއި ރޭގެ ވަގުތުތަކައިވެސް މާލެއަށް އުދަ އެރިއެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުދައަރާތީ މީހުން އަންނަނީ އެވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު